neurologia barcelona

Barcelona és una ciutat de contrastos, que integra allò modern amb allò antic. En el nostre centre treballem per a complementar experiència i coneixements amb les noves tecnologies i idees innovadores. El nostre objectiu bàsic és solucionar els problemes, de manera que els nostres psiquiatres són professionals de primer nivell que ofereixen un tracte proper i eficient.

La Neurologia és una especialitat de la medicina que estudia las malalties neurològiques, que  abasten els trastorns del cervell, la medul·la espinal i el sistema nerviós perifèric de tot el cos. El Parkinson, l’Alzheimer, les demències, l’esclerosis múltiple (EM), l’esclerosis lateral amiotròfica (ELA), epilèpsia, tumors cerebrals, tinnitus, etc., són alguns exemples d’aquestes patologies.

Anteriorment el Dr. Romeu, metge psiquiatra i neuròleg, s’encarregava de gestionar el departament de Neurologia del nostre centre. Gràcies a les seves aportacions tenim nombrosos articles a la nostra pàgina web relacionats amb aquesta disciplina i tot el nostre equip ha pogut gaudir dels seus consells i ensenyaments. Des de la seva jubilació el 2010, no hem incorporat a un professional de la neurologia en el nostre centre, tot i que mantenim contactes amb neuròlegs de prestigi de Barcelona per a consultar o derivar aquells casos més complexes.

Així mateix, contem amb una màquina d’estimulació magnètica transcraneal (EMT) situada a la Clínica Delfos, que pot aportar millores significatives a molts d’aquests trastorns.

En moltes ocasiones, les malalties neurològiques van acompanyades o poden presentar el seu inici amb simptomatologia psiquiàtrica, com per exemple, trastorns de l’estat d’ànim com la depressió o distímia, trastorns d’ansietat o simptomatologia psicòtica. En aquests casos, els nostres psiquiatres compten també amb formació específica per al maneig d’aquests aspectes. L’atenció a la tercera edat i a tots els  tipus de demències és un bon exemple.

Disposem també de col·laboradors de renom formats en la neuropsicologia que poden ajudar-nos a realitzar mitjançant exploracions neuropsicològiques complertes el diagnòstic de la gran majoria de trastorns. També oferim als nostres pacients la possibilitat de realitzar teràpies que reforcen o rehabiliten les capacitats cognitives relacionades amb la neuropsicologia com la pèrdua de memòria, la dificultat d’atenció o l’excés d’impulsivitat.

Si vostè creu que pot beneficiar-se dels nostres coneixements en l’àmbit de la Neurologia, no dubti en consultar-nos. L’informarem encantats de com creiem que s’ha de procedir.