neurologia barcelona

Barcelona és una ciutat de contrastos, que integra el modern amb l’antic. En el nostre centre treballem per complementar experiència i coneixements amb les noves tecnologies i idees innovadores. El nostre objectiu bàsic és solucionar els problemes, de manera que els nostres psiquiatres són professionals de primer nivell que ofereixen un tracte proper i eficient.

La Neurologia és una especialitat de la medicina que estudia les malalties neurològiques, que abasten els trastorns del cervell, la medul·la espinal i el sistema nerviós perifèric de tot el cos. El Parkinson, l’Alzheimer, les demències, l’esclerosi múltiple (EM), l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA), epilèpsia, tumors cerebrals, tinnitus, etc., són alguns exemples d’aquestes patologies.

L’equip de Neuròlegs que treballa al nostre centre, està format per experts en el seu camp, especialment familiaritzats amb el diagnòstic i el tractament de demències i l’atenció a malalties neurològiques d’afectació en adults i gent gran. Aquells casos que requereixen hospitalització, proves o exploracions específiques els derivem a centres especialitzats amb els que tenim afiliació i confiança.

En moltes ocasions, les malalties neurològiques van acompanyades o poden presentar el seu inici amb simptomatologia psiquiàtrica, com per exemple, trastorns de l’estat d’ànim com la depressió o distímia, trastorns d’ansietat o simptomatologia psicòtica. En aquests casos, els nostres psiquiatres compten també amb formació específica per al maneig d’aquests aspectes. L’atenció a la tercera edat i a tots els tipus de demències és un bon exemple.

Disposem també de col·laboradors de renom formats en la neuropsicologia que poden ajudar-nos a realitzar mitjançant completes exploracions neuropsicològiques el diagnòstic de la gran majoria de trastorns. També oferim als nostres pacients la possibilitat de realitzar teràpies que reforcin o rehabilitin les capacitats cognitives relacionades amb la neuropsicologia com la pèrdua de memòria, la dificultat atencional o l’excés d’impulsivitat.

Si vostè creu que pot beneficiar dels nostres coneixements en l’àmbit de la Neurologia, no dubti en consultar-nos. L’informarem encantats de com creiem s’ha de procedir.

 

Artícles de Neurologia

Danos tu opinión