neuropsicologia barcelona

Què és la neuropsicologia?

La neuropsicologia és una ciència psicològica que comparteix bases amb la neurologia. Fundada entre el segle XIX i XX , és una disciplina relativament jove però en creixent auge per a la comprensió i intervenció de la nostra conducta.

El seu objectiu principal és estudiar les funcions cognitives i conductuals des d’una vesant biològica i, concretament, el sistema nerviós central. Els nostres instruments d’avaluació consisteixen en qüestionaris cognitius, bateries cognitives i proves neuropsicològiques que ens permeten conèixer el perfil i el rendiment cognitiu de cada una de les persones, tenint en compte característiques individuals (edat, formació…).

Mitjançant una Exploració neuropsicològica o estudi de les capacitats cognitives (memòria, atenció, llenguatge, funcions executives…) es valorarà el rendiment cognitiu i detectarà els possibles dèficits de cada persona.

A qui va dirigit?

Es poden beneficiar d’aquesta, persones que hagin patit una lesió cerebral, com un TCE (traumatisme cranioencefàlic), un AVC (accident cerebrovascular), amb una malaltia neurodegenerativa (malaltia d’Alzheimer, malaltia de Parkinson, Esclerosi Múltiple, Malaltia de Huntington …) o malalties del desenvolupament (Epilèpsia, Paràlisi cerebral, TDAH …) i en definitiva, qualsevol persona que vulgui estimular les seves funcions cognitives. Amb això, volem destacar que no és una ciència que treballi només amb patologies, sinó que, tracta amb l’ésser humà en el seu conjunt amb l’objectiu de mantenir les capacitats cognitives en el seu òptim estat.

Què fem?

A partir d’una prova de nivell cognitiu individual, determinem quin és el seu estat i el seu rendiment cognitiu i a partir dels resultats podem dissenyar un programa de rehabilitació específic per a cada persona amb l’objectiu principal d’intervenir i millorar les funcions cognitives alterades i mantenir les funcions cognitives preservades. Així mateix, la primera sessió ens permet conèixer els seus interessos personals i les seves característiques individuals.

Controls evolutius ens permetran conèixer els possibles beneficis i l’eficàcia del tractament. Treballarem conjuntament per a que vostè pugui rebre el millor servei.

Oferim tallers d’estimulació cognitiva individuals i en grups reduïts.

  • Estimulació cognitiva individual: Sessions individuals d’1 hora de duració en les que es treballaran les diferents capacitats cognitives de manera totalment personalitzada.
  • Estimulació cognitiva grupal: Sessions grupals d’un màxim de sis persones i de 90 minuts de duració, en les que es treballaran totes les funcions cognitives en un ambient social que permet fluïdesa, amistat, comprensió i els beneficis afegits de la socialització.

El nostre principal objectiu és aconseguir que la persona millori en tots els àmbits de la seva vida, objectiu que aconseguirem gràcies a la feina conjunta i la participació de la família. Oferirem la possibilitat de reunir-nos amb les famílies per a resoldre els dubtes i per a donar pautes de comportament.

Les capacitats amb les que treballem són les següents:

Memòria: la pèrdua de memòria està associada a l’edat i també a determinades patologies, per tant, en el nostre programa tenim com a objectiu treballar les diferents memòries (visual, verbal, auditiva, immediata, etc.) ajudant a beneficiar-se de diferents estratègies de compensació dels dèficits de memòria.

Atenció: és la capacitat que ens permet mantenir una activitat cognitiva durant un temps prolongat, inhibir estímuls irrellevants focalitzant l’atenció en un objectiu concreto i controlant la impulsivitat. Considerem que és una funció que quan l’estimulem implica beneficis a la resta de funcions cognitives. Per tant, si millorem aquesta capacitat, es notarà el benefici en totes les esferes de la seva vida.

Funcions visioespacials: són aquelles funcions que ajuden a la persona a percebre, comprendre i manejar-se en l’entorn espacial en el que viu.

Funcions executives: aquestes funcions abasten diferents capacitats que ens ajuden en situacions diverses en les que tenim que planificar, analitzar, regular respostes, resoldre problemes, adaptar-nos amb flexibilitat i solucionar dificultats. La integritat d’aquestes funcions és necessària per a resoldre una situació inesperada i per a prendre decisions.

Llenguatge: és una habilitat instrumental fonamental que ens permet comunicar-nos. El desenvolupament del llenguatge possibilita ampliar la capacitat de comunicació i comprensió al mateix temps que desenvolupar els nostres components.

Gestió emocional: el benestar emocional és la nostra prioritat. Les activitats de cada programa s’han plantejat al voltant d’aquests elements essencials. Els aspectes d’identificació, gestió i regulació de les emocions estan contínuament presents.

 

Articles de Neurologia

Danos tu opinión