psicologia barcelona

La paraula composta psicoteràpia, prové del grec psiche (ànima) i therapia (curació, tractament). 
Així doncs, entenem la psicoteràpia com un procés en el que a través de la parla, psicòleg i client creen junts un discurs narratiu que persegueix aconseguir una reconstrucció de significats coherent i integradora de la realitat interna del mateix, i que promou el seu benestar psicoemocional, fomenta el creixement i la autodeterminació. La teràpia pot englobar des del símptoma, basant l’enfocament en la conducta, o anar més enllà, establint-se en un treball que pretengui englobar el món cognitiu del client i les seves emocions. En una psicoteràpia hi ha dos aspectes bàsics per a que aquesta sigui exitosa. El primer aspecte és el que es refereix a la relació terapèutica entre professional i client. Així, és molt important que es construeixi un vincle terapèutic basat en la confiança mútua i la sensació de tranquil·litat en el context terapèutic. És necessari que el client se senti còmode i amb llibertat per a expressar el que pensa i sent.  Així mateix, el terapeuta ha d’establir una actitud d’escolta empàtica cap al client, lliure de perjudicis, per a que junts puguin co-construir nous significats. 
L’altre aspecte, té a veure amb el motiu de consulta. En les primeres sessions, terapeuta i client han de centrar la seva feina en concretar la demanda, i convertir-la en quelcom que es pugui treballar. D’aquesta forma, ambdós comparteixen el mateix objectiu, i la teràpia es condueix cap a un rumb co-determinat.

Quan hem de demanar ajuda a un professional?

Quan la persona es troba malament amb si mateixa o amb l’entorn. Quan després d’haver (o no) compartit els seus problemes amb familiars i/o amics, segueix sense solucionar-los.
El professional s’ha format per a acompanyar al client en aquest camí que el conduirà cap al canvi.

Quan de temps dura una psicoteràpia? 

Aquesta és una pregunta freqüent que ens realitzen els clients.  En la societat en la que vivim, estem acostumats a obtenir allò que volem de forma quasi immediata, i a més, amb poc esforç. Doncs bé, una psicoteràpia funciona d’una altra forma…
És honest explicar la nostra incertesa en relació al temps de duració del procés psicoterapèutic. De vegades, els canvis desitjats apareixen ràpidament, però d’altres vegades, la feina és més laboriosa. Hem realitzat teràpies de curta durada (setmanes) i d’altres més llargues (anys), segons els objectius pactats i el mateix procés.
Cada persona és un món i, per tant, cada teràpia és un nou procés diferent de l’anterior. El factor actitud és bàsic en qualsevol procés psicoterapèutic. El client que s’implica, es responsabilitza de la seva feina i pren una actitud proactiva amb ell mateix, aconsegueix canvis. El que espera que el professional solucioni el seu problema, tira els seus diners…
El nostre objectiu és que vostè quedi satisfet amb nosaltres. La nostra dinàmica és activa i clara. Volem que aconsegueixi els seus objectius en el menor temps possible, essent realistes i sensats.

tiempo

El psicòleg m’ha donat d’alta. Estic curat per sempre?

Vostè es troba bé, sent que ha aconseguit el benestar intern que desitjava, es sent més segur amb vostè  mateix i més còmode amb els altres. Finalment, ha aconseguit superar els seus temors i decideix viure lliure. Ha arribat el moment, juntament amb el psicòleg decideixen que ja és el moment de donar-lo d’alta. Gràcies a la feina psicoterapèutica, han aconseguit els objectius proposats al començament de la teràpia. ¡Felicitats!

Ens agrada molt quan arriba aquest moment, després de tot un procés més o menis curt, en el que quasi segur, ens vàrem trobar amb obstacles, però que amb confiança i dedicació, vàrem decidir superar-los i així ho fem.

Aquest és per al professional un viatge, com la vida mateixa. Cadascú li dóna un sentit a la vida, on som nosaltres els protagonistes, éssers actius que decidim com volem i com podem viure-la.  La teràpia és un viatge on aprenem molt de nosaltres mateixos, on la persona decideix despullar-se i conèixer-se (fins on un mateix vol), acceptar-se i canviar, per a créixer. Però continuem… Una vegada donada l’alta, el viatge de la vida segueix el seu camí i nosaltres som els que hi habitem i hi vivim. De vegades ens sentim preparats, i d’altres no, però això no significa que no ho estem, només significa que no ens hi sentim…i ves per on, la feina que es va fer a la teràpia, dia a dia mereixem continuar-la per nosaltres mateixos, per a poder seguir creixent. I, quina importància té, si de vegades tornem a demanar ajuda al professional. Significa això que la feina feta no va servir per a res? 
NO!! Significa que som humans i els humans ens entrebanquem una vegada, i una altra, però també, ens aixequem una vegada i una altra. És una feina que continua sempre, i de vegades decidim fer-ho nosaltres sols i d’altres, acompanyats.

”Com són les nostres teràpies?”

Les sessions de psicoteràpia individual són 60 minuts de feina.

Les sessions de teràpia de parella o teràpia familiar tenen una duració de 90 minuts. Existeix l’opció de realitzar sessions de 60 minuts (si el cas ens ho permet).

Teràpia individual Infantil, adolescents i adults: Tractament de qualssevol estat psicològic-emocional que provoqui malestar a l’individu (trastorns d’ansietat, depressions, trastorns d’alimentació, problemes de relació social….)

Teràpia sexual i de parella: Tractament sistèmic dels problemes i conflictes derivats de la relació de parella. També treballem les conseqüències derivades, com les dificultats en les relacions sexuals.

Teràpia de família: Afrontament sistèmic per a la resolució dels problemes que es deriven en un context familiar. La consecució de climes d’harmonia dins de les famílies és una de les nostres prioritats.

”Exploracions psicològiques clíniques”

L’Exploració psicològica és un conjunt de proves psicomètriques administrades al client per a ajudar a l’especialista a determinar un diagnòstic. Aporten una informació complementària molt valuosa per a l’especialista, en alguns casos, són totalment indispensables. Aquestes inclouen factors d’intel·ligència, neurològics, de personalitat, diferents patologies i aptituds de la persona.

En molts casos no és necessari realitzar aquest tipus d’exploracions, doncs únicament amb l’entrevista clínica podem discernir quina és la dolència o dificultat del pacient. Però, en ocasions, necessitem més informació que la que ens ofereix la anamnesis o història clínica, de la mateixa manera que un traumatòleg requerirà una radiografia per a detectar el lloc exacte d’una os trencat.

En quins casos les realitzem?: Quan tenim dubtes del diagnòstic, ens és molt útil realitzar una exploració a través de tests, formularis i proves diverses. Els resultats objectius que s’obtenen ens ajuden a determinar exactament què és allò que li succeeix al pacient.

Per exemple, arriba a la consulta un nen que té dificultats en els continguts escolars. Després de parlar amb els pares i explorar al nen considerem que la problemàtica està relacionada amb algun tipus de carència en el llenguatge, encara ens falta informació per a poder determinar exactament de què es tracta. Realitzem una exploració neuropsicològica on es revisa el coeficient intel·lectual, capacitats verbals i manipulatives, al mateix temps que la lectoescriptura, el càlcul, la capacitat d’atenció, memòria i concentració. Els resultats evidencien signes de dislèxia. Gràcies a aquesta informació, el psiquiatra pot determinar amb exactitud el diagnòstic i per tant recomanar el tractament més adequat.

De la mateixa forma, aquest tipus d’exploracions, ens faciliten informació relativa al tractament farmacològic, ja que, depenent dels símptomes, el psiquiatra considerarà l’ús d’un fàrmac o un altre i  també la quantitat en mil·ligrams.

En el cas de que es comenci una teràpia psicològica, els resultats obtinguts serveixen al psicòleg com a guia a seguir en el tractament. Aconseguim informació complementària, ordenada i molt clarificadora que ens permet avançar en la teràpia de forma més ràpida i efectiva.

Les exploracions que realitzem són molt extenses i exhaustives i comporten l’elaboració d’un informe complet que s’entrega amb posterioritat al client.

En el nostre centre, realitzem diferents tipus d’exploracions:

 • Exploració bàsica de personalitat i psicopatologia.
 • Exploració d’intel·ligència.
 • Exploració de constructes personals i avaluació de les escales de valors.
 • Exploració Infantil complerta.
 • Exploració neuropsicològica.
 • Exploració d’aptituds professionals.

Alguns dels tests més importants que utilitzem per a realitzar les avaluacions són:

 • 16PF, 16PF-APQ, CPQ i ESPQ: Proves per a determinar els diferents factors que engloben la personalitat.
 • MCMI-III, MMPI-2, MACI, MMPI-A, EDI, SCL, CDS i BDI-II: Proves que determinen diferents patologies (depressió, trastorns de la personalitat, anorèxia, bulímia, etc.) i característiques de la personalitat.
 • Test Weschler d’Intel·ligència: Proves d’intel·ligència que determinen el Coeficient Intel·lectual a través de diferents exercicis, tant manipulatius com verbals.
 • Graella/Rejilla (Kelly): Prova constructivista destinada a analitzar els constructes personals que conformen la realitat de la persona.
 • Proves projectives per a nens: Realitzem un conjunt de proves projectives tals com el Dibuix de Corman o el Test dels Animals, per a determinar la relació que el nen estableix amb el seu entorn (familiar, social, escolar, etc.) i amb ell mateix.
 • TAMAI: Prova que mesura la Inadaptació del client en el seu ambient personal, social, familiar i escolar.
 • Proves neuropsicològiques: Conjunt de proves administrades per a determinar diferents trastorns de tipus neuropsicològic tals com retards en la lecto-escriptura, discalculia, hiperactivitat, TDA, carències en la memòria i d’altres.
 • IPP-R i DAT-5: Proves que ajuden a determinar les aptituds laborals de la persona segons els seus interessos, aficions i capacitats.

La duració d’aquestes exploracions és variable. El pacient pot estar realitzant les proves des d’una hora fins a quatre, depenent de diferents factors. El professional estarà una mitja de 2 hores per a corregir i analitzar les respostes. Per a realitzar l’informe psicològic on exposem els resultats detalladament i les conclusions, el professional dedica una mitja de 8 hores de feina.

Hipnosis clínica

Les sessions d’hipnosis tenen una duració de 60-90 minuts. La hipnosis té aplicacions molt concretes, i no tots els quadres clínics poden ser tractats a través d’aquesta tècnica.

Cada sessió és gravada en un aparell gravador facilitat per el client, per exemple el mòbil per a que el pacient pugui reproduir a casa seva i aprendre les tècniques de la autohipnosis.

Les aplicacions que nosaltres fem servir són:

 • Reestructuració dels coneixements i de les actituds.
 • Control d’hàbits: deixar de fumar, control del pes, tics, tartamudeig…
 • Ansietat, amb especial atenció a fòbies concretes.
 • Introducció a processos de dessensibilització en agorafòbia.
 • Trastorns psicosomàtics: control del dolor, somatitzacions.
 • Qualsevol altre cas que considerem es pugui beneficiar d’aquesta tècnica.

Informació sobre Hipnosis clínica

Neuropsicologia

Trastorns de la memòria: Qualsevol tipus de trastorn de la memòria o de la concentració s’ha d’analitzar amb exactitud.

Les demències tipus Alzheimer, o similars, la demència vascular, o per malaltia de Parkinson, són estudiades amb atenció.

Les proves que efectuem són les més precises a l’hora de diagnosticar les característiques d’una possible demència, o de qualsevol fenomen que afecti a la memòria i a la concentració.

neurologia barcelona

Últims artícles psicologia