psicologia barcelona

Com són les nostres teràpies psicològiques?

Les sessions de psicoteràpia individual són 60 minuts de treball, aproximadament. Les sessions de teràpia de parella o teràpia familiar tenen una durada de 90 minuts. Hi ha l’opció de realitzar sessions de 60 minuts (si el cas ho permet).

Teràpia individual Infantil, adolescents i adults: Tractament de qualsevol estat psicològic-emocional que provoqui malestar a l’individu (trastorns d’ansietat, depressions, trastorns d’alimentació, problemes de relació social, etcètera ….)

Teràpia sexual i de parella: Tractament sistèmic dels problemes i conflictes derivats de la relació de parella. També treballem les conseqüències derivades d’això, com poden ser les dificultats en les relacions sexuals.

Teràpia de família: Abordatge sistèmic per a la resolució dels problemes que es deriven en un context familiar. La consecució de climes d’harmonia dins de les famílies és una de les nostres prioritats.

Què és la psicologia?

La paraula composta psicoteràpia, prové del grec psyche (ànima) i Therapia (cura, curació, tractament). Així doncs, entenem la psicoteràpia com un procés en el qual a través de la parla, psicòleg i client teixeixen junts un discurs narratiu que persegueix aconseguir una reconstrucció de significats coherent i integradora de la realitat interna del mateix, i que promou el seu benestar psicoemocional, fomenta el creixement i l’autonomia. La teràpia pot abastar des del símptoma, basant el seu focus en la conducta, o anar més enllà, bolcant-se en un treball que pretengui abastar el món cognitiu del client i les seves emocions. En una psicoteràpia hi ha dos aspectes bàsics perquè aquesta sigui exitosa. El primer aspecte és el que es refereix a la relació terapèutica entre professional i client. Així, és molt important que es construeixi un vincle terapèutic basat en la confiança mútua i la sensació de tranquil·litat en el context terapèutic. Cal que el client se senti còmode i amb llibertat per expressar el que pensa i sent. Així mateix, el terapeuta ha d’establir una actitud d’escolta empàtica cap al client, lliure de prejudicis, perquè junts puguin co-construir nous significats. L’altre aspecte, es refereix al motiu de consulta. En les primeres sessions, terapeuta i client han de centrar el seu treball en concretar la demanda, i convertir-la en treballable. D’aquesta manera, tots dos comparteixen el mateix objectiu, i la teràpia es condueix cap a un rumb co-determinat per ambdós.

Quan demanar ajuda a un professional?

Quan la persona es troba malament amb si mateixa o amb l’entorn. Quan després d’haver (o no) compartit els seus problemes amb familiars i / o amics, segueix sense solucionar-los. El professional s’ha format per acompanyar al client en aquest camí que el conduirà cap al canvi.

Quant de temps dura una psicoteràpia?

Aquesta és una pregunta freqüent que ens fan els clients. En la societat en què vivim, estem acostumats a obtenir el que volem de forma gairebé immediata, i a més, amb poc esforç. Doncs bé, una psicoteràpia funciona d’una altra manera … És honest explicar la nostra incertesa cap al temps de durada d’un procés psicoterapèutic. De vegades, els canvis desitjats ocorren aviat, però altres vegades, el treball és més laboriós. Hem realitzat teràpies de curta durada (setmanes) i altres més llargues (anys), segons els objectius pactats i el procés mateix. Cada persona és un món i, per tant, cada teràpia és un nou procés diferent de l’anterior. El factor actitud és bàsic en tot procés psicoterapèutic. El client que s’implica, es responsabilitza del seu treball i pren una actitud proactiva amb el mateix, aconsegueix canvis. El que espera que el professional solucioni el seu problema, tira els seus diners … El nostre objectiu és que vostè quedi satisfet amb nosaltres. La nostra dinàmica és activa i clara. Volem que aconsegueixi els seus objectius en la major brevetat de temps possible, sent realistes i sensats.

tiempo

El psicòleg m’ ha donat l’ alta. Estic curat per sempre?

Vostè es troba bé, sent que ha aconseguit el benestar intern que anhelava, se sent més segur amb si mateix i més còmode amb els altres. A la fi, ha aconseguit superar els seus temors i decideix viure lliure. Ha arribat el moment, junts amb el psicòleg decideixen que ja és el moment de donar-li l’alta. Amb el seu treball psicoterapèutic, han aconseguit els objectius proposats a l’ inici de la teràpia. Felicitats!

Ens encanta quan arriba aquest moment, després de tot un procés més o menys curt, en el qual gairebé segur, ens trobem amb obstacles, però que amb confiança i aplom, els vam decidir superar i així ho fem.

Aquest és per al professional un viatge, com la vida mateixa. Cada un li dóna un sentit a la vida, en ella som cada un de nosaltres els protagonistes, éssers actius que vam decidir com volem i com podem viure-la. La teràpia és un viatge en el qual s’aprèn molt de cada un, en el qual la persona decideix despullar-se i conèixer-se (fins on un mateix vol), acceptar-se i canviar, per créixer. Però continuem … Un cop donada l’alta, el viatge de la vida segueix el seu camí i nosaltres som els que habitem i vivim en ella. De vegades ens sentim preparats, i altres no, però això no vol dir que no ho siguem, només vol dir que no ens sentim … i vet aquí, la feina que es va fer en teràpia, dia a dia ho mereixem continuar per nosaltres mateixos, per poder seguir creixent. I, tant se val, si de vegades tornem a demanar ajuda al professional Vol dir això que la feina que van fer no va servir de res? ¡¡NO !! Vol dir que som humans i els humans ensopeguem una vegada, i una altra, però també, ens aixequem una vegada i una altra. És un treball que continua sempre, i de vegades decidim fer-ho sols i altres, acompanyats.

Exploracions psicològiques clíniques

L’ exploració psicològica és un conjunt de proves psicomètriques administrades al client per ajudar a l’especialista a determinar un diagnòstic. Aporten una informació complementària molt valuosa per a l’especialista, en alguns casos, són totalment indispensables. Aquestes inclouen factors d’intel·ligència, neurològics, de personalitat, diferents patologies i aptituds de la persona.

En molts casos no és necessari realitzar aquest tipus d’exploracions, ja que únicament amb l’entrevista clínica podem discernir quina és la malaltia o dificultat del pacient. Però, de vegades, necessitem més informació que la que ens ofereix l’anamnesi o història clínica, de la mateixa manera que un traumatòleg requerirà una radiografia per detectar el lloc exacte d’un trencament.

En quins casos les realitzem ?: Quan tenim dubtes sobre el diagnòstic, ens és molt útil fer una exploració a través de tests, formularis i proves diverses. Els resultats objectius que s’obtenen ens ajuden a determinar exactament què és el que li passa al pacient.

Per exemple, arriba a la consulta un nen que té dificultats en els continguts escolars. Després de parlar amb els pares i explorar el nen considerem que la problemàtica està relacionada amb algun tipus de carència en el llenguatge, encara que ens falta informació per poder determinar exactament de què es tracta. Realitzem una exploració neuropsicològica on es revisa el coeficient intel·lectual, capacitats verbals i manipulatives, al mateix temps que la lectoescriptura, el càlcul, la capacitat d’atenció, memòria i concentració. Els resultats evidencien signes de dislèxia. Gràcies a aquesta informació, el psiquiatre pot determinar amb exactitud el diagnòstic i per tant recomanar el tractament més adequat.

De la mateixa manera, aquest tipus d’exploracions, ens faciliten informació relativa al tractament farmacològic, ja que, depenent dels símptomes, el psiquiatre considerarà l’ús d’un fàrmac o un altre i també la quantitat en mil·ligrams.

En el cas que s’iniciï una teràpia psicològica, els resultats obtinguts serveixen al psicòleg com a guia a seguir en el tractament. Aconseguim informació complementària, ordenada i molt clarificadora que ens permet avançar en la teràpia de forma més ràpida i efectiva.

Les exploracions que realitzem són molt extenses i exhaustives i comporten l’elaboració d’un informe complet que es lliura amb posterioritat al client.

En el nostre centre, realitzem diferents tipus d’exploracions:

 • Exploració bàsica de personalitat i psicopatologia.
 • Exploració d’intel·ligència.
 • Exploració de constructes personals i avaluació de les escales de valors.
 • Exploració Infantil completa.
 • Exploració neuropsicològica.
 • Exploració aptituds professionals.

Alguns dels tests més importants que fem servir per a realitzar les avaluacions són:

 • 16PF, 16PF-APQ, CPQ i ESPQ: Proves per determinar els diferents factors que engloben la personalitat.
 • MCMI-III, MMPI-2, MACI, MMPI-A, EDI, SCL, CDS i BDI-II: Proves que determinen diferents patologies (depressió, trastorns de la personalitat, anorèxia, bulímia, etc.) i trets de la personalitat .
 • Test Weschler d’Intel·ligència: Proves d’intel·ligència que determinen el Coeficient Intel·lectual a través de diferents exercicis, tant manipulatius com verbals.
 • Graella (Kelly): Prova constructivista destinada a analitzar els constructes personals que conformen la realitat de la persona.
 • Proves projectives per a nens: Realitzem un conjunt de proves projectives com ara el Dibuix de Corman o el Test dels Animals, per a determinar la relació que el nen estableix amb el seu entorn (familiar, social, escolar, etc.) i amb ell mateix .
 • Tamai: Prova que mesura la Inadaptació del client en el seu ambient personal, social, familiar i escolar.
 • Proves neuropsicològiques: Conjunt de proves administrades per determinar diferents trastorns de tipus neuropsicològic com ara retards en la lecto-escriptura, discalcúlia, hiperactivitat, TDA, mancances en la memòria i altres.
 • IPP-R i DAT-5: Proves que ajuden a determinar les aptituds laborals de la persona segons els seus interessos, aficions i capacitats.

La durada d’aquestes exploracions és variable. El pacient pot estar realitzant les proves des d’una hora fins a quatre, depenent de diferents factors. El professional farà servir una mitjana de 2 hores en corregir i analitzar les respostes. Per realitzar l’informe psicològic on exposem els resultats detalladament i les conclusions, el professional dedica una mitjana de 8 hores de treball.

Hipnosis médica

Les sessions d’hipnosi tenen una durada de 60-90 minuts. La hipnosi té aplicacions molt concretes, i no tots els quadres clínics poden ser tractats amb ella.

Cada sessió és gravada en un aparell gravador facilitat pel client, per exemple el mòbil perquè el pacient pugui reproduir a casa i aprendre les tècniques de la autohipnosi.

Les aplicacions que nosaltres fem servir són:

 • Reestructuració dels coneixements i de les actituds.
 • Control d’hàbits: deixar de fumar, control del pes, tics, quequeig …
 • Ansietat, amb especial atenció a fòbies concretes.
 • Introducció a processos de desensibilització a agorafòbia.
 • Trastorns psicosomàtics: control del dolor, somatitzacions.
 • Qualsevol altre cas considerem es pugui beneficiar d’aquesta tècnica.

Informació sobre Hipnosis clínica

Neuropsicologia

Trastorns de la memòria: Qualsevol tipus de trastorn de la memòria o de la concentració ha de ser analitzat amb exactitud.

Las demències tipus Alzheimer, o similars, la demència vascular, o per malaltia de Parkinson, són estudiades amb atenció.

Las proves que efectuem són les més precises a l’hora de diagnosticar las característiques d’ una possible demència, o de qualsevol fenomen que afecti a la memòria i a la concentració.

neurologia barcelona

Últimos artículos psicología

Danos tu opinión