psicologia infantil barcelona - Psicologia infantil Barcelona: Psicòleg infantil i juvenil

Psicolegs infantils per a nens i adolescents

Des de Gabinet Mèdic i Psicològic Dr. Romeu i Associades duem a terme tractament psicològic i psicopedagògic a nens/as i adolescents, mantenint una relació directa amb tots els agents implicats: escola, família, EAP, CDIAP, CSMIJ…, per realitzar una correcta intervenció en tots els àmbits d’actuació del més petit.

Per a nosaltres, la família té un paper clau en el tractament que realitzem amb els nens/as, per tant, creiem necessari establir una coordinació directa i contínua de tot el treball realitzat en la sessió terapeútica amb els pares. Per això, es necessita vinculació, participació en els objectius de treball i realització d’un esforç conjunt amb els seus fills/as.

Per dur a terme aquesta línia d’actuació, les visites d’una hora des distribueixen, primer amb la intervenció amb els més petits (visita de 45 minuts) i per finalitzar, l’assessorament i informació a les famílies (visita de 15 minuts). D’aquesta forma, el tractament es realitza de forma global i es manté una implicació i cohesió cap als objectius de treball.

D’altra banda i si fos necessari, es pot realitzar tractament en paral·lel a pares i mares quan existeix una problemàtica que interfereix de forma directa en la sintomatologia que presenta el seu fill/a.

Les principals àrees d’actuació que atenem des del nostre gabinet són:

  • Trastorns d’Aprenentatge
  • Trastorno per Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat
  • TEA
  • Trastorns de Conducta
  • Trastorns emocionals i d’ansietat
  • Intervenció en separacions parentals
  • Trastorns d’alimentació

D’altra banda, es realitzen reeducacions per treballar àrees d’aprenentatge, fomentar l’autonomia en hàbits d’estudi i dotar d’estratègies i recursos.

El suport psicopedagògic gira entorn de que l’alumne/a tingui coneixement per organitzar-se, estructurar el temps i tingui els seus propis mètodes d’aprenentatge.

Tot això, es realitza mitjançant un treball en el qual es dota al nen/a de plena confiança, de motivació i d’interès cap a l’àrea de treball. Per tant, potenciem aspectes tan importants com l’autoconfiança, l’autoestima i la constància, a més de resoldre tots aquells dubtes acadèmics i de funcionament escolar que puguin sorgir.

També, oferim els nostres col·laboració professional a serveis externs especialitzats com poden ser escoles infantils, escoles de primària i/o instituts. D’aquesta manera es pot oferir assessorament als professionals, a les famílies i als alumnes.

A més, sabem de la importància d’una intervenció directa amb l’alumne en el seu entorn escolar on pot oferir-nos molta informació de les seves dificultats, les seves formes d’interaccionar i les seves relacions. Així s’estableix una coordinació propera amb l’equip escolar-psicòloga-família.

Així que treballem conjuntament perquè els més petits siguin feliços, gaudeixin de la seva infància i creixin en plenitud.

Psicologia infantil Barcelona: Psicòleg infantil i juvenil
Danos tu opinión