terapia parejas

El Gabinet Mèdic i Psicològic Dr. Romeu i Associades, amb una història de 40 anys i dedicat a la salut mèdica i psicològica de les persones, està format per un equip de professionals especialitzats en diferents matèries. El conformen psiquiatres, psicòlegs, Neuropsicòlegs i Sexòlegs.

L’àrea de Psicologia treballa realitzant teràpies individuals (amb nens, adolescents i adults), teràpies de parella i teràpies familiars.

El present text se centra en l’especialitat de Teràpia de Parella. Esperem que li sigui útil per a entendre en què consisteix aquest tipus de teràpia i quin tipus de situacions treballa.

La parella

La parella és una diada formada per dos individus que s’atrauen i s’agraden, que s’estimen i decideixen compartir les seves vivències mantenint una relació afectiva, més o menys formal.

Tota diada comença amb el festeig, que és el procés en el qual es tria per atracció a l’altre individu per tal d’establir una relació íntima (sexual, amorosa …).

L’enamorament és l’estat emocional en què els membres de la parella se senten intensament atrets entre si. Una fase inicial de desig intens de l’altre, de compartir la intimitat, de reciprocitat, en la qual l’individu centra la seva atenció en l’altre, idealitzant-lo i volent estar en contacte físic constantment. L’enamorament es sustenta per l’alegria (emoció), tot i que es tracta d’una alegria viscuda amb una forta activació fisiològica (nerviosisme, inquietud, acceleració cardíaca) que pot provocar sensació de neguit, i pot arribar a passar moments d’ “alegres malestars”.

La persona enamorada pensa freqüent i intensament amb l’altre, arribant aquests pensaments a interferir en la seva activitat normal del dia. Els nivells de concentració descendeixen. Podem dir que el seu cap està en l’altre i la resta perd interès.

L’enamorament està en gran part en la química del nostre organisme. S’inicia a l’escorça cerebral, passant pel sistema endocrí i transformant-se en respostes fisiològiques i canvis químics a l’hipotàlem, mitjançant la secreció de dopamina o norepinefrina, que pels seus efectes similars als produïts per les amfetamines, produeixen un estat d’eufòria natural quan estem amb l’altra persona.

Podem afirmar que el procés d’enamorament té data de caducitat. Malauradament, així és. L’enamorament dura el que dura, però no més de tres anys aproximadament. Per tornar a enamorar-nos, molt probablement hem de fer un canvi de parella …

Moltes persones es desanimen quan coneixen que aquesta etapa tan fabulosa acaba. Però li segueix una altra més estable i harmònica, en la qual la secreció d’endorfines proporciona a les parelles la sensació agradable de benestar, assossec i calma. En aquest punt, la relació creix veritablement.

I arribats a aquest punt, podem procedir a comentar el triangle de l’amor de Sternberg:

terapia parejas

Una relació amorosa està constituïda pels 3 elements del triangle, depenent la intensitat de cada element de la fase en què estigui la relació de parella.

En una primera etapa de la parella, el component passional (desig i satisfacció, intensa sexualitat) és el gran present. A mesura que la relació evoluciona, guanya terreny la intimitat, que representa el coneixement de l’altre, la desidealització i l’acceptació del mateix. Confiança, comunicació, comprensió, són característiques d’aquest element. L’amor el compon també el compromís, que és ja, el voler a l’altre i decidir mantenir aquest amor. Implica compartir, tenir cura, respectar, empatitzar, gaudir, generar projectes comuns de parella. En tota relació és important mantenir i tenir cura dels 3 elements perquè aquesta perduri de forma sana, funcional i satisfactòria. En les relacions de parella la passió va de més a menys i l’amor de menys a més.

 Problemes de parella:

Les relacions amoroses no són perfectes, com res en aquest món ho és. En elles coexisteixen els problemes, que moltes vegades la parella mateixa els pot solucionar amb voluntat, empatia i esforç. Amb altres recursos de xarxes familiars i socials (amics, companys, mestres …) també poden trobar sortida a les seves dificultats.

No obstant això, altres vegades els problemes poden enquistar-se i empitjorar, portant a la parella a un estat d’estancament, frustració i / o tristesa, distanciament i sentiment d’incapacitat per poder-los resoldre ells mateixos.

És llavors quan la parella decideix acudir a un psicòleg professional i començar un procés terapèutic que els ajudi a solucionar la seva situació difícil.

Els problemes que pateixen les parelles poden ser de diferent tipus:

 • Problemes de conducta (d’un o dos membres de la parella)
 • Disputes freqüents o generadores de malestar significatiu
 • Comunicació erràtica o disfuncional
 • Problemes de dependència emocional
 • Problemes de gelosia o de desconfiança
 • Infidelitats
 • Pors
 • Malalties cròniques o trastorns clínics d’un (o dos) dels cònjuges
 • Problemes relatius a la paternitat / maternitat
 • Crisi degudes a canvis del cicle vital (maternitat, niu buit …)
 • Processos de separació …

 Psicologia de parella: La teràpia

La Teràpia de Parella, procés conceptualitzat en un marc terapèutic, executat per un Psicòleg especialista en Teràpia de Parella, té com a objectiu oferir a la diada amorosa, en un context professional i agradable, el camí o la forma més adequada perquè puguin gestionar les dificultats que presenten, utilitzant coneixements científics teòrics i pràctics, com i a través d’eines perquè tots dos puguin solucionar el problema que els porta a consulta.

Hi ha diferents Models de Teràpia de Parella: de tipus Cognitiu (Constructivista, Cognitiu-Conductual …), Humanista, sistèmic i Psicoanalista.

En el nostre Gabinet l’abordatge terapèutic és el que considerem més eficaç, de tipus eclèctic o integratiu, combinant coneixements i tècniques de l’Escola Constructivista, Cognitivo-Conductual, Sistèmica i Existencialista, amb especial atenció a tècniques estructurals sistèmiques, experiencials, emocionals i expressives, entrenament en eines de comunicació i de resolució de problemes, avaluació de les expectatives i models que cada membre de la parella té en una relació feliç, alternatives atribucionals a creences i conductes …

La Teràpia consta de diferents fases:

 • Plantejament del problema i avaluació del mateix
 • Elicitació d’objectius de la teràpia
 • Tractament
 • Tancament

Són 3 els factors relacionats amb l’èxit terapèutic: les característiques dels clients, el tipus d’aliança terapèutica i factors del psicoterapeuta i de les tècniques emprades.

Investigacions de Gottman: Les 3 categories d’ elements d’ una relació feliç i estable (Gottman, 1999)

Les investigacions realitzades en el camp de Teràpia de Parella revelen que perquè una parella mantingui una relació positiva, harmònica i estable cal:

 • Generar i mantenir un clima emocional positiu, amb afecte, admiració i confiança mútua.
 • Distingir el que té del que no té solució i saber conversar i negociar, no només allò que és solucionable sinó també, el que no té solució.
 • Construir espais d’intimitat i significats compartits. Donar suport i incentivar els anhels i expectatives de l’altre.

En el nostre Gabinet estarem encantats de poder col·laborar amb vostès, per tal de millorar i solucionar les dificultats que puguin estar vivint en el si de la relació. Per això ens hem format i per això treballem. Una bona Teràpia de Parella és eficaç i funciona.

Articles relacionats

Teràpia de parella a Barcelona
Danos tu opinión