psiquiatria barcelona

Les malalties psiquiàtriques poden ser un dels principals factors de malestar en la nostra societat actual. Si no es tracten de forma adequada poden derivar en patologies amb conseqüències greus per a les persones que les pateixen.

En el nostre gabinet, portem treballant més de 40 anys per tractar aquest tipus de trastorns, havent-nos especialitzat en aquells més resistents al tractament, tant per la seva dificultat com pel seu alt índex de prevalença. Moltes vegades, lamentablement, observem pacients que arrosseguen simptomatologia psiquiàtrica des de diversos anys enrere i que, tot i els tractaments establerts, no aconsegueixen la millora suficient. A Dr. Romeu i Associades creiem que una gran majoria dels pacients poden obtenir una millora significativa del seu malestar per tenir una bona qualitat de vida, i pensem que és la nostra obligació com a professionals trobar la manera perquè això sigui possible.

Especialistes en psiquiatria a Barcelona

El nostre objectiu principal és arribar a obtenir els millors resultats possibles. Per això, el nostre treball està basat en objectius. Informem al client de tot allò que li concerneix respecte a la seva malaltia, ja sigui de forma verbal com per escrit a través d’informes mèdics, i pactem terminis juntament el pacient amb objectius a curt, mig i llarg plaç.

En psiquiatria no només és important tenir un bon tracte amb el pacient, sinó dominar els aspectes farmacològics i tots aquells relatius al diagnòstic. Els professionals mèdics amb què comptem són experts en aquests camps i compten amb experiència i reconeixement demostrat. De tracte proper i empàtic tractem a cadascun dels nostres clients amb el màxim d’ afecte i proximitat, ja que entenem que aquest tipus de patologies són desconegudes, incompreses i difícils de suportar.

El nostre centre és pluridisciplinar, és a dir que comptem amb diversos tipus de professionals de la salut mental per atendre els nostres pacients. Creiem que és de vital importància tractar de forma integral tots els aspectes concernents i és per això que a Dr. Romeu i Associades comptem amb psiquiatres, psicòlegs i neuropsicòlegs, entre d’altres.

El nostre món és cada vegada més global, també la nostra ciutat, Barcelona. Vivim en una societat intercultural, amb persones de tots els països i que parlen varietat infinita d’idiomes. Els nostres professionals són experts en el tracte als pacients de parla anglesa, podent-se realitzar tant teràpia psicològica com psiquiàtrica en aquest idioma.

Atenem tot tipus de demandes i si no trobem solució, no dubtem a demanar segones opinions. Realitzem també peritatges mèdics psiquiàtrics i psicològics, tenint extensa experiència en aquest camp i arribant a obtenir bons resultats en la majoria dels judicis en els quals hem participat com a perits. Per a això, realitzem informes pericials complets que compten amb dades objectives i subjectives.

Si vostè s’identifica amb la nostra filosofia de treball o creu que ha esgotat totes les possibilitats de millora, no dubti en contactar-nos, doncs estarem encantats d’estudiar el seu cas i oferir-li tots els mitjans que tenim al nostre abast per resoldre la seva situació.

Articles sobre Psiquiatria

Danos tu opinión