psiquiatria infantil barcelona

En el nostre centre sempre hem donat importància de la necessitat de donar a nens i adolescents una assistència específica en el camp de la psiquiatria i psicologia, doncs ells també poden patir trastorns relacionats amb aquestes disciplines. És important conèixer i saber manejar les especificitats que conformen aquest tipus de pacients, ja que els procediments i tècniques de tractament solen variar de les dels adults.

El nostre equip de treball format per psiquiatres i psicòlegs experimentats en aquest camp, ofereixen una assistència altament especialitzada i utilitza els mitjans diagnòstics i terapèutics més actuals. Així mateix contem amb la col·laboració de consultors externs per a patologies i proves específiques.

La nostra filosofia de feina està basada en proporcionar una assistència específica i propera  per als diferents rangs d’edats, i des d’un concepte evolutiu, considera com a fonamentals els canvis que es van produint en el desenvolupament. Els nens són especialment vulnerables, per tant ens adaptem a ells realitzant diagnòstics i tractaments amb la màxima sensibilitat i prudència.

En psiquiatria infantil és de vital importància conèixer i relacionar-se professionalment amb l’entorn del nen. Creiem en una assistència integral en la que s’incideixi sobre el nen o adolescent així com en la família i en el col·legi. Es treballa en constant col·laboració amb la família, els professors i l’equip d’orientació escolar. Inclús si és necessari, realitzem entrevistes personals amb els mestres i tutors, via telefònica, per e-mail o  desplaçant-nos fins als centres docents.

El nostre objectiu principal és velar pels interessos i benestar del nen, sigui quina sigui la seva condició i dificultats. Solem realitzar, si ho considerem necessari, proves concretes per a completar els nostres diagnòstics i dediquem el temps precís per a cada cas determinat.

Per a aquells nens que comptin amb necessitats especials i que per les seves condicions necessiten ambients escolars protegits, a la ciutat de Barcelona i voltants estem en contacte amb diferents col·legis i institucions específiques que reuneixen els requisits per a albergar aquests casos.

Som especialistes en trastorns de l’espectre autista, en trastorn per dèficit d’atenció, depressió i ansietat infantil, situacions d’assetjament escolar, desadaptació i retards del desenvolupament, entre altres condicions.

Normalment, els nens sans solen estar alegres, presenten un rendiment escolar acceptable i són estables a nivell emocional. Quan un nen va a pitjor en qualsevol àmbit de la seva vida, pot ser un signe d’alerta al que els pares han de romandre atents. Si vostè creu que el seu fill pot estar patint alguna malaltia d’aquest tipus, no dubti en contactar amb nosaltres, l’atendrem encantats i li oferirem la millor alternativa.

Articles de psiquiatria infantil

Danos tu opinión