• Llicenciat en Filosofia y Lletres (secció Psicologia). Ex docent de la Escola de Teràpia Familiar del Hospital de Sant Pau. Màster en Salut Laboral.
  • Experiència professional: Psicòleg del Centre Salut Mental de Adults de Badalona. Psicoterapeuta familiar amb experiència amb treball amb pares i mares adoptius i adoptats.
  • Anteriorment havia treballat com terapeuta en una comunitat terapèutica per drogodependents ara, com educador social, com psicòleg de un EAIA i psicoterapeuta individual y familiar de joves con patologia dual.
  • Conferenciant i ponent sobre joves i famílies en risc.

 

Segurament, una de les experiències que més ha marcat la meva trajectòria professional ha estat treballar durant anys d’educador de carrer. Consistia en treballar educativament amb nens i joves que per circumstancies personals i socials quedaven fora del sistema educatiu i del de salut mental i al marge del mercat laboral. El carrer el seu habitat més natural, al marge dels recursos i serveis institucionals, era l’espai on es desenvolupava gran part de la meva tasca educativa. La seva poca consciencia de necessitat de canvi, les seves conductes disruptives, els consums incipients de estupefaents, certs comportaments autodestructius … em van fer descobrir, poc a poc, que els símptomes tenien una explicació que anava més enllà d’una disfunció personal interna i que s’explicaven millor en el marc de relacions de l’entorn. Tant mateix, això implicava explorar amb una ment oberta la manera de cooperar amb les persones amb les que estaven més units afectivament: la família. Vaig començar a formar-me en teràpia familiar i a compaginar els coneixements adquirits amb la meva experiència amb famílies en exclusió social. Aquesta interacció em va permetre créixer professionalment i fer de psicòleg a un EAIA  i acabar formant part de l’equip docent de l’Escola de Teràpia Familiar de l’Hospital de la santa Creu i de Sant Pau i fins l’any 1995. Ha estat la teràpia familiar, la que m’ha permès entendre les complexes relacions familiars que s’estableixen al voltant del patiment. Treballar cercant la cooperació en aquest entramat de relacions, unit a certa absència de consciència de la necessitat d’un canvi personal en moments de crisi personal i familiar, m’ha ajudat també a explorar altres maneres de exercir la meva professió. Darrerament estic ajudant a nens, joves i a seus familiars en control emocional mitjançant la relació que estableixen amb el cavalls (equinateràpia). Els cavalls, fent de mirall, els ajuden a veure les seves actituds més enquistades i la importància d’iniciar un canvi personal i en les relacions familiars.

Per una altra banda, després de varis anys treballant dirigint equips professionals a l’Institut de Serveis Personals de Badalona, diverses circumstancies personals i de salut em van senyalar la necessitat de fer un canvi en la meva carrera professional. Vaig començar a treballar com a psicòleg al centre de Salut Mental d’Adult de Badalona i a practicar la meditació. Tinc que agrair profundament que aquelles circumstancies tant difícils em permetessin aprofundir en la meva relació amb el propi dolor, amb sofriment de les persones que pateixen problemes de salut mental i a ser més tolerant al sentiment de soledat i a les dificultats per canviar que sempre acompanyen a les persones quan pateixen moments de crisi.

Ha estat la meditació primer i després la aplicació del Mindfulness (Programa MBSR) a la meva professió, el que m’ha ajudat observar d’una manera més clara la naturalesa de les dificultats acceptar les circumstancies de la vida en moments de gran patiment, com es construeixen certes relacions familiars, la importància de profunditzar en la verdadera empatia, incorporar la compassió i la autocompassió a la teràpia.

 

LLIBRES PUBLICATS

– BAULENAS, G.; GRACIA, A.; MAYOL, I. (1988) “Drogues i dificultat social. Propostes d’intervenció educativa” Col·lecció “Justícia i Societat”, núm. 4. Generalitat de Catalunya. Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

 

ARTICLES PUBLICATS

– BELTRI, F.; GRACIA PASTOR, A.; (1989) “La salud. Para qué y cómo” Publicat en la revista RTS n. 113. Març 1989. Barcelona

– GRACIA PASTOR, A. (1990) “La información y el informe: Un instrumento de evaluación de las dificultades de colaboración institucional” publicat en la revista Informació Psicològica núm. 43 Setembre 1990. Valencia.

– GRACIA PASTOR, A. (1992) “La “Suerte” de la coordinación” publicat en la revista Informació Psicológica núm. 48 Abril 1992. Valencia

– NAVARRO, A.; BARROSO, M.; GRACIA, A.; MARTINEZ, M.; (1992) “El psicólogo en los E.A.I.A.” publicat en la revista Intervención Psicosocial. núm. 1 Juny 1992 Madrid.

– NAVARRO, S., GRACIA, A.; (1994) “Esaotrasoledad tan concurrida” publicat en la revista de treball social RTS núm. 133. Març 1994. Barcelona

– GRACIA PASTOR, A.; (1994) “Els drets del nen: l’expressió d’un desig i l’acceptació d’uns límits” publicat en la revista Text i Context del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya núm. 9. Febrer 1994. Barcelona.

– RODRÍGUEZ LÓPEZ-PELAEZ, MA., GRACIA PASTOR, A (2005) “De lo privado a lo público”publicat a la revista nº 72 de Servicios sociales y Politica social del Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social. Madrid.

– GRACIA PASTOR, A. (2005) “La evaluación compartida con el pacientedrogodependiente: Una forma de acercarse a lo que es el cambio” publicat a laRevista Agathos. AtenciónSociosanitaria y Bienestar. Editat per l’Institut de Serveis Sanitaris i Socials.

 

TREBALLS DE INVESTIGACIO REALITZATS

– Recerca. “Elaboració d’indicadors per a la avaluació de programes de promoció de la salut”.Antoni Gràcia i Félix Castillo. Grup Igia. Realitzada per a el Pla Nacional sobre Drogues dependent del Ministeri de Sanitat. (1988)

– Recerca “Límits de la ‘intervenció educativa en menors amb conflicte social. La institució com a eina educativa.”  Antoni Gràcia i Carles Lamas. Realitzada per a el Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya. (1990).

– Recerca “La Salud : De la estructura al proceso” Antoni Gràcia, Elvira Mendez, Félix Castillo. Realitzada per a el Plan Nacional sobre Drogas depenent del Ministerio de Sanidad. (1989).

 

 

Vols deixar una opinió sobre Toni Gràcia Pastor? Pots fer-ho AQUI

Valoraciones del especialista